Kennis maken met de regels van het voetbalspel?

Behalve scheidsrechteren doen de referees nog allerlei andere leuke activiteiten: ze quizen, maken uitstappen, bespreken voetbalreglementen en voetballen en er kan ook een gastspreker uitgenodigd worden. Daarom zijn er in de gewesten verschillende vriendenkringen die eenmaal per maand samenkomen.Vervolgens tracht de vriendenkring ook het gezin van de scheidsrechter aan te spreken door het organiseren van activiteiten zoal een sinterklaasfeest en een nieuwjaarsreceptie? De scheidsrechters en opleiders van het Bureau Arbitrage kunnen hun ervaringen en belevenissen omtrent de arbitrage met elkaar delen. Op die manier kunnen ze elkaar beter leren kennen en een hechte vriendschap smeden. Verschillende leden van de vriendenkring zetten zich regelmatig in om nieuwe scheidsrechters op te vangen en tips te geven. Meestal gebeurt dit via het peterschap, maar dit kan ook op informele basis.

Klik op het logo van de respectievelijke vriendenkring.